BOZOK ÜNİVERSİTESİ

AKDAĞMADENİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜMÜŞ

Hemşirelik Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sevda URAL

Ebelik Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mahmut KILIÇ