BOZOK ÜNİVERSİTESİ

AKDAĞMADENİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

                                                                             

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAYA                                                          Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÖZULUKALE