BOZOK ÜNİVERSİTESİ

AKDAĞMADENİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Aynı yıl inşaatına başlanan Yüksekokuılumuz binası 2015 yılında tamamlanmıştır. 2016 yılında ilk kez Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul sekreteri atanarak fiilen hizmete başlamıştır. Yine aynı yıl Hemşirelik ve ve İş Sağlığı ve Güvenliği bölümleri açılmıştır. Yüksekokulumuzun amacı; bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, ülke gereksinimlerine yönelik olarak koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinde etkin ve başarılı meslek insanları yetiştirmektir. Yaşadığımız çağda insan sağlığına yönelik araştırmalar ve sağlanan hizmetlerle, yalnızca hastalıkların tedavi edilmesi değil, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilirliği de öngörülmektedir. Bu durum hem bilimsel çalışmalar hem de sunulan hizmet açısından sağlık bilimleri içinde yer alan meslek gruplarının çok disiplinli faaliyetlerini gerektirmektedir. Sağlık Yüksekokulumuz, bu yaklaşımı gerek yapılanması gerekse eğitim-öğretim programları ile benimsemekte ve uygulamaktadır. Bu vizyonu ile Yüksekokulumuz, uluslar arası bilimsel düzeyde tanınan, izlenen ve kaynak gösterilen, dünya sağlık bilimleri eğitim ve öğretiminde yetkinliği kabul edilen, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi, öncü ve önder bir Yüksekokul olma amacına ulaşmak için çaba sarfetmektedir. 

Halen Yüksekokulumuzda 

Bölümleri açık olup, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne öğrenci alınacaktır.