BOZOK ÜNİVERSİTESİ

AKDAĞMADENİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ

Eğitim süresi: 4 yıl

Puan Türü: YGS-2

Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. İstatistiklere göre ülkemiz için 12000 civarında İş Sağlığı ve Güvenliği Lisansiyerinin yetiştirilmesi gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Lisans Programı mezunu olan öğrenciler; İş Sağlığı ve Güvenliği alanında aktif olarak görev alacak, çalışanın sağlıklı ve güvenli olarak iş yapmasında rol alacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsamına almıştır. Buna göre en az 50 kişinin devamlı olarak 6 aydan fazla süren ve sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanının çalıştırılması yasal zorunluluktur. Bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği insan kaynakları ihtiyacı doğmuş ve gittikçe de artmaktadır. 50 kişinin altındaki küçük işletmeler için ise İş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmetlerini dışarıdan alma zorunluluğu getirilmiştir.

Çalışanların sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğu tüm işletmelerde, fabrikalarda, diğer üretim alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, askeri yönetim tesislerinde, banka, otellerde, diğer turizm işletmelerinde, küçük işletmelerde, apartmanlarda kısacası insan ve istihdamın söz konusu olduğu tüm işletmelerde görev yapabilme imkânına sahiptirler.

Misyonu

Lisans seviyesinde verdiği eğitim öğretim ile, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almayı isteyen öğrencilerini;

 

Vizyonu

Güncel teknolojiler ışığında ülke gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırma ve uygulamalarla bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan, yetiştirdiği mezunlarını ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan uluslararası düzeyde tanınmış saygın bir bölüm olmaktır.

 

Sahip Olunan İmkânlar

İş güvenliği uzmanları her işletmede görev alabilirler. Kanuna göre belirtilen seviyelerde sertifikalar vardır. A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı olmak üzere 3 tür iş güvenliği uzmanlığı sertifikası bulunmaktadır.

A Sınıfı Uzmanlar tüm tehlike sınıflarındaki işyerlerinde,

B Sınıfı Uzmanlar Tehlikeli ve Az Tehlikeli işyerlerinde,

C Sınıfı Uzmanlar Az Tehlikeli işyerlerinde görev yapabilirler.

Belirli sürelerde çalışan uzmanlar sertifika düzeylerinde ilerleyebilme imkanına sahiptirler. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları işyeri hekimleri ile birlikte Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurarak işletmelere danışmanlık hizmeti verebilirler.

Ayrıca işletmelerde kurulan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde tam zamanlı olarak çalışabilirler. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans yaparak akademisyen olarak görev alabilirler.