YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

AKDAĞMADENİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

             Dr. Öğretim Üyesi Mehmet GÜMÜŞ          

            Müdür -  İSG Bölüm Başkanı       

         

                         Dr. Öğretim Üyesi Mehmet KAYA                  

                         Müdür Yardımcısı               

         Necdet KARGAN

         Necdet KARGAN

        Yüksekokul Sekreteri

 

                                       Yüksekokul Kurulu                                                                 Yüksekokul Yönetim Kurulu

                                        Doç. Dr. Mahmut KILIÇ                                                             Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜMÜŞ

                                        Dr. Öğr Üyesi.Mehmet KAYA                                                     Dr. Öğr Üyesi. Mehmet KAYA

                                        Dr. Öğr Üyesi. Mehmet GÜMÜŞ                                                Dr. Öğr Üyesi. Mevlüt ARSLAN

                                        Dr. Öğr Üyesi  Sevda URAL                                                        Dr. Öğr Üyesi. Selda YÜZER

                                        (Rapörtör)  Necdet KARGAN                                                      Doç. Dr. Ayşe Yeşim GÖÇMEN

                                                                                                                                            (Raportör)  Necdet KARGAN